İş Sağlığı ve Güvenliği nin neresindeyiz ? - 1

Zaman zaman belli konularda bazı şeyleri yapmak için "geç" kalmanın avantajları vardır.Sizden önce o işi yapmış yada yapma teşebbüsünde bulunmuş insanlardan ders alabilir, onların deneyimlerini,karşılaştıkları problemleri görerek yapacağınız iş hakkında daha isabetli kararlar verebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda geç kalmanın hakikaten avantajı vardır.İş Sağlığı ve Güvenliğinde de durum aslında tam da böyledir.Geçmişde baktığımızda batının çok uzun yıllar önce bu miktarlarda işkazaları yaşadıklarını, yıllar içinde bununla mücadele ettiklerini ve kazandıklarını görüyoruz.O halde bizden de beklenen, mevcut benzer yasaların ve tüm çalışmaların tarafımıza uydurularak çıkarılması ve uygulanmasıdır.

Buraya kadar herşey normal.Ancak atladığımız nokta , diğer tüm işlerimizde olduğu gibi "UYGULAMA".. Elbetteki gecikmiş , yasada eksik kalmış olan maddelerimiz vardır.Ama bu uygulama -yada uygulayamama- şartlarında zaten herşey tam olsa ne olur?

Elimizdeki istatistiklere göre  İş Kazalarının % 88 'i Kişisel kusurlardan, % 10'u ortam şartlarından ve % 2 'si de önlenemez durumlardan kaynaklanmaktadır.Görüldüğü gibi çok büyük bir kısmı kişisel kusurlar olunca , ister istemez Eğitim eksikliği ilk olarak aklımıza gelmektedir.Elbetteki eğtim işin büyük bir kısmıdır ama düşününki yıllardır aynı iş prosedürünü kullanan bir yetişkinden bahsediyoruz.Ne kadar eğitim verirseniz verin bu kişilerde bir davranış değişikliklerine neden olmak oldukça zor olmaktadır.İşin bir başka yanı ise aynı eğitime sahip olan kişiyi alıp bir başka ülkede aynı iş kolunda çalıştırdığınızda tüm kurallara riayet etmekte, kendisine verilen bütüm kişisel koruyucu donanımları eksiksiz kullanmakta olduğunu görmekteyiz.O zaman yaşanan bu kadar çok iş kazasını , üstelik % 88 'i kişisel kusurlardan kaynaklanan iş kazalarını sadece Eğitim eksikliğine bağlayamayız.

Alışkanlıkları kazandırmak çok uzun yıllar aldığı için zaten bu kuşaktaki yetişkinlerin tüm yanlış davranışlarını değiştirmelerini beklemiyoruz.Ama bari var olan yasaları hakkıyla uygulayalımki bir sonraki kuşağımızı kazanalım.