ALES SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

SINAVA KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

Sınava giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

NE ZAMAN VE NERELERDE YAPILMAKTADIR?

Sınav, yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde tek oturumda üniversite rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da yapılmaktadır.

SINAV KAPSAMI

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50’şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2

Testleri); sözel bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklardır.

Adayların yanıtlayacakları testler:

Sayısal Puanın Hesaplanabilmesi için: Sayısal-1 (50 Soru)+ Sayısal-2 (50 Soru)+ Sözel-1 (50 Soru)

Sözel Puanın Hesaplanabilmesi için: Sayısal-1 (50 Soru)+ Sözel-1 (50 Soru)+ Sözel-2 (50 Soru)

Eşit Ağırlık Puanın Hesaplanabilmesi için: Sayısal-1 (50 Soru)+ Sayısal-2 (50 Soru)+ Sözel-1 (50 Soru)

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANMASINDA TESTLERİN A⁄IRLIKLARI

Sayısal-1 SP     Sayısal-2 SP   Sözel-1 SP      Sözel-2 SP

Sayısal AP         0,35    0,35    0,3       -

Sözel AP           0,2       -           0,4       0,4

Eşit AP              0,4       0,2       0,4       -

TESTLERİN İÇERİKLERİ

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır.

  • Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
  • Her dört testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri
  • ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

SINAVIN SÜRESİ

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacaktır.

BAŞARI İÇİN KAÇ PUAN ALINMALIDIR?

Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir.Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir

SINAV SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonucu 3 yıl geçerlidir

MEZUN OLUNAN LİSANS BÖLÜMÜ DIŞINDA BAŞKA BİR ALANDA YÜKSEK LİSANS YAPILABİLİR Mİ?

Yüksek Lisansta başvurulacak alanlar arasında hiçbir sınırlama yoktur. Alan dışından yüksek lisans yapabilirsiniz. Ancak alan dışından kabul aldığınız için uyum derslerini almak zorundasınız.

YABANCI DİL SINAVI

Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur yada yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir.Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.