Açık öğretim fakültesi Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri

AÖF Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde Ders Ekle İşleminin Yapılması :

AÖF Mazeretli Kayıt Tarihleri,AÖF Mazeretli Kayıt Dilekçesi Örneği,AÖF Mazeretli Kayıt Dilekçe 2014,AÖF Mazeretli Kayıt Nedir,AÖF Mazeretli Kayıt için Gerekenler,AÖF Mazeret Sınavı...

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyen, ancak tekrar ders eklemek isteyen öğrenciler Açıköğretim Kayıt ve Sınav Takviminde belirtilen ilgili tarihlerde 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde (http://kayit.anadolu.edu.tr) adresi “Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri” linkinden ders ekle işlemi yapabilirler. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri dersin dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını istenen tarihler arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

AÖF Mazeretli kayıt (Mazeret kaydı) normal kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlara tanınan ek kayıt süresidir. Adından da anlaşılabileceği gibi bir mazeretiniz varsa ve kayıt tarihlerini bu nedenle kaçırdıysanız, ek süre içinde kayıt yaptırabiliyorsunuz.

AÖF Mazeretli kayıtta ne gibi sebepler geçerli olabilir?

Mazeretli kayıt yapabilmeniz için gerçek bir mazeretinizin olması gerekir. Mazeretler okul türüne göre değişebilmektedir.

Genel mazeret halleri:

*Doğal afetler
*1. ve 2. derece akraba ölümü
*Sağlık problemi (Doktor raporlu)
*Çeşitli kazalar (trafik kazası gibi)

Açıköğretime kayıtta mazeret: Açıköğretim kayıt kılavuzuna göre normal kayıt süresinde kayıt yaptıramayanlar resmi bir mazeret belgesi göstererek kayıt yaptırabilirler. Ayrıca AÖF bürolarında bulunan dilekçe örneklerinden faydalanarak, bir mazeret dilekçesi oluşturulabilir.

AÖF Mazeretli Kayıt Dilekçesine Örnek;

……. no ile (tc kimlik) 2014 yılında ÖSYS sınavıyla ……. ….. ……….. (okul+fakülte+bölüm) bölümünü kazandım.
………. (mazeret nedeninizi yazınız) dolayı normal kayıt döneminde kaydımı yaptıramadım.Mazeretli kayıt döneminde kaydımın yapılmasını arz ederim.
Mazeretime ilişkin belge ektedir. (varsa belgeniz, dilekçeyle birlikte veriniz)