Hasta Kabul İşlemleri

Hasta Kabul İşlemleriUzaktan Eğitim Alanında sahip olduğunuz tecrübe ile sizlere Hasta Kabul İşlemleri, alanında uzman uzaktan eğitim hocalarımızla sunuyoruz.

  • Deneyimli Eğitmenler
  • Canlı Dersler
  • Video Eğitimler
  • Dökümanlar
  • Online Testler
 
   
 

Biz Sizi Arayalım

Uzaktan eğitim hakkında sormak istediğiniz sorular, kayıt ile alakalı merak ettikleriniz ve diğer tüm sorularınız için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım

  • Telefon: 0850 333 00 07
  • Telefon: 0530 304 98 98

 

Akademi Uzaktan Eğitim sayesinde  Hasta kabul kursunu,eviniz konfurunda veya akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz ile öğrenmek artık daha kolay hale geliyor.Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

KATILIM ŞARTLARI

1.      Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak,

2.      Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

1.      Hastanelerde (Üniversite, devlet, dal, özel),

2.      Sağlık ocağı,

3.      Poliklinikler,

4.      Tıbbi laboratuarlar,

5.      Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.      Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.      Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.      Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4.      Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5.      Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Akademi  Uzaktan Eğitimle Alacağınız eğitimlerin içeriği; 

Akademi Uzaktan Eğitim Sosyal Hayatta İletişim:

İnsan ilişkileri, toplumda önemli bir yer tutar. Sağlıklı ilişkiler kurabilen,  dikkat edilmesi gereken kuralları bilen ve uygulayan insan, toplum tarafından sevilen, saygı duyulan birisidir.   Elinizdeki bu modül aile ve iş yaşamında, toplum içinde saygın bir yer edinmeniz için rehber olacaktır. Bu bilgiler sayesinde, insanlarla ilişkilerinize dikkat edecek ve daha çok özen göstereceksiniz. Toplum içinde, iş hayatında ve özel yaşantınızda haklarınızı bilecek, istek ve ihtiyaçlarınızı ona göre belirleyeceksiniz.

Akademi Uzaktan Eğitim  İş Hayatında İletişim:

Günümüz koşullarında, iş yaşamında başarıya ulaşmak için sağlıklı iletişim kurmak kaçınılmazdır.   İş yaşamının koşulları dünyanın her yerinde sosyal bir çevreyi gerektirmektedir. Sosyal çevreye uyum sağlamak; bilgi ve becerilerinizi arttırmak için sağlıklı iletişim yöntemlerini öğrenmeli ve uygulamalısınız. Bunun için de iletişim engellerini tanıyarak ortadan kaldırmayı ve iletişimi kolaylaştıran yöntemleri kullanmanız gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz toplumda bütün mesajlar net ve açık olarak iletilememektedir. Tüm mesajları doğru algılayabilmek için toplum kültürünü ve iş yeri kültürünü gerçek anlamda tanımak gerekmektedir.

Bu modülde size, iş yaşamındaki başarıyı arttırmak için gerekli olan kurallar ve işleyişler açıklanmıştır. Bu kurallar doğrultusunda, çalışma hayatınızdaki her evrede, öğrenmenin sınırının olmadığını, dayanışmanın sizi başarıya nasıl götürdüğünü göreceksiniz. Bu doğrultuda uygun insana uygun iş vermenin önemini, sağlıklı ilişkilerde; davranış tahmininin gerekliliğini anlayacaksınız. Çalışanların işe ve çevreye uyum sağladığında daha mutlu çalıştıklarının farkına varacaksınız.  İşyerinin devamlılığının müşteri hizmetine bağlı olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Dünyadaki gelişmelerden çıkardığımız sonuca göre rekabet ortamı yerine, dayanışma ortamının oluşturulması daha büyük başarılara ulaşmayı sağlayacaktır. İşte bu modül Uzaktan Eğitimde  size bu bilgileri ve becerileri kazandıracaktır.

Akademi Uzaktan Eğitim Randevu ve Konuk Kabulü:

Büro ortamını yönetebilen ve yöneticilerin en büyük yardımcıları olan büro elemanlarının daha etkin yöntemlerle iş yapabilmeleri günümüzde büyük önem taşımaktadır. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde verimliliğin ve kalitenin artması büro elemanlarının etkin çalışmasına bağlıdır. Büro, konukların ilk uğradığı yer olması ve ilk izlenimlerin edinilmesi bakımından önemlidir.

Bu modülle bulunacağınız organizasyonlarda, katılacağınız resmi törenlerde, davetler ve ziyafetlerde uymanız gereken protokol kuralları hakkında bilgi sahibi olmanız ve becerilerinizin artırılması amaçlanmıştır. "Hangisi doğru?" sorusundan kurtulmanız, kendinize güveninizin artması ve bu bilgileri uygulamanız gerektiğinde "doğru" yaptığınızdan emin olmanız için bu eğitimi ve beceriyi almanız gerekmektedir.

Bu modülde “Vakit nakittir.” ilkesinden hareketle zamanın değerli olduğunu, randevu alıp verme kurallarını ve randevusuz gelen konukların kabulü ile ilgili teknikleri daha rahat kavramanız amaçlanmıştır. Bu modülle İşletmelerde konuk kabulünün ve konuk memnuniyetinin sağlanması, ikramda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler edinerek iyi bir yönetici sekreteri olabileceksiniz.

Akademi Uzaktan Eğitim Problem Çözme 

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyleri ve organizyonları problemli durumlarla karşılaştırmaktadır.

Günlük yaşamımızda ve profesyonel iş hayatımızda sürekli olarak karşımıza çıkan bu problemleri hızlı ve etkili çözebilmek için çaba göstermemiz gerekmektedir. Bireysel mutluluğumuz, profesyonel kariyerimiz, çevremizle uyum ve bütünlük içinde olmamız bu problemleri çözüp çözememizle yakından ilgilidir. Problem çözme insanın bilgi, deneyim sezgi ve yeteneklerini uyum içinde kullanması gereken bir süreçtir.

Başarı, kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında karşı karşıya kaldıkları problemlerin esiri olmadan, problemi akılcı bir yaklaşımla analiz etmelerine ve problemi yaratan nedenleri, gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine bağlıdır. Karşılaştığı problemleri etkili ve hızlı çözebilen kurumlar en dinamik ve rekabetçi özelliklere sahip olanlardır. Bu nedenle kurumların yaşadığı sorunların çözümünde, her kademeden çalışanın katkısından yararlanmak gerekir. Yani, bir kurumdaki en üst düzey yönetici de, en alt düzeydeki çalışanda örgüt içindeki birçok problemin çözümüne katkıda bulunmak zorundadır.

Sizler, bu modülü tamamladığınızda karşılaştığınız problemi tanımlayabilecek, problemin birey ve organizasyon üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek, çözüm için doğru yaklaşım ve tutumları geliştirebileceksiniz. Unutmayınız ki, küçük problemler zamanında çözülmezse boyut ve yön değiştirerek kontrolden çıkacaktır.

“Başınızdan geçenler hep hoş şeyler olursa, cesur bir insan olamazsınız.” (  Mary Tyler Moore )

Akademi Uzaktan Eğitim Hasta Hizmetleri: 

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sekreterlik görevini yerine getiren kişiler tıp sekreteridir. Sağlık hizmeti veren kişilerin tıbbi dokümantasyon, arşivleme, bilgi işlem tıbbi terminoloji, istatistik, bilgi erişim ve literatür tarama, halkla ilişkiler konularında eğitim almış olmalıdır.  Alınan eğitim sonucunda tıp sekreteri çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra hasta kâğıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları hekimlerin söyledikleri şekilde ve yöntemine uygun olarak bilgisayarda yazabilir.   Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı artmaktadır. Bu alanda eğitim almış kişiler hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuarlarda çalışma olanağına sahiptirler. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. İş yoğunluğuna göre bazen hafta sonları ve akşamları çalışılabilinir.   Hizmet verilen sağlık kuruluşunda kullanılan bilgisayar programlarını çok kısa sürede öğrenerek hasta randevularını, kayıtlarını ve dosyalama işlemlerini yapabileceksiniz.   Bu modülle hasta-hasta yakınları ve sağlık personeli ile iyi ilişkiler kurabilmeyi, veri  girişi ve analizi yapabilmeyi, tüm bilgisayar paket programlarını kullanabilmeyi, dosyalamayı öğreneceksiniz.

Akademi Uzaktan Eğitim Tedavi Hizmetleri:

Bilim, sanat, meslek ve iş kolu gibi özel alanlarda belirli bir anlatımı ve kavramı olan sözcüklere terim denir. Bunlar ulusal ya da uluslararası düzeyde bilim, sanat, meslek ve iş kolu çalışanları tarafından kullanılır. Bu terimlerin anlamlarını ve neyi anlatmak istediklerini o işlerle uğraşan insanların bilmesi gerekir. Bu terimler çoğu kez, o özel alanın toplantılarında belirlenir ya da kendiliğinden şekillenir.

Bazı bilimciler, eğitim gördükleri batı dillerinin etkisinde kaldıklarından, terimleri farklı okumaktadırlar. Sonuçta, aynı terimi farklı okuyan insanlar olmaktadır. Bunun için sözlük ve söyleyiş kılavuzlarına ihtiyaç vardır. Terimlerin yazımında tek yazım biçimi yeğlenmelidir. Yazılışta birlik sağlanabilirse, söyleyiş birliği de kolaylaşacaktır. Bunun için tıbbi terminoloji bilimine ve yazım birliği için yazım kılavuzlarına önem verilmelidir.   Bu modülün amacı, tıp terimlerinin Türkçe söyleyişlerindeki kurallara uyulduğunda terimlerin doğru okunulmasını ve yazılmasını öğretmektir.

Akademi Uzaktan Eğitim Tıbbi Arşivleme:

Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışılmaz bir olgudur.

Hastane arşivi, bir hastanenin faaliyetleri sonucunda oluşan ve belirli bir amaç için saklanan belgeler topluluğudur. Bu belgeler topluluğu bir düzen ve sıra içerisinde bulundurulmaktadır. Aranan belgeye erişim sağlamak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Nasıl bir sıra ve düzen olursa belgelere erişim daha hızlı ve doğru olabilir? Bu soruya cevap olarak tıbbi arşivleme ile diyebiliriz.

Kurum ve kuruluşlarda; iş akışını sağlamak amacıyla yapılan haberleşmenin yöntemi, geleneksel olarak yazışma yoluyladır. Yapılan işlerin öncesini öğrenmek ve çeşitli hizmetlerin nasıl başladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini yazışmalardan öğrenmek mümkündür. Aynı zamanda bu yazışmalar güvenilir kaynaklar olduğundan çeşitli bakımlardan kanıt olarak da kullanılma özelliğine sahiptir.

Söz konusu yazışmaların belli bir zaman sonra nicelik açısından çoğalması, bu yazışma kayıtlarının bir dosyalama sistemi ve ilkelerine dayanarak düzenlenmesini gerektirmiştir.

Bu modül ile hasta dosyalarının gizlilik ve adli yönden önemine dikkat ederek arşiv hareketlerini izleyebileceksiniz. Ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu araştırmalar için arşivden veri toplayabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

 

 hasta kabulkurstıbbi sekreterlikmebbelgeuzaktan eğitimsertifika

EĞİTMEN

Benzer Uzaktan Eğitim Dersleri